Daghem i Idrottsgården

Ombyggnad av befintliga lokaler som skall användas för daghemsverksamhet. Färdigställande i januari år 2015.

Projektfakta: 

Typ: Ombyggnad
Kommun: Mariehamn