Övernäs Skola Om- och tillbyggnad

Om- och tillbyggnad av Övernäs Skola år 7-9. Färdigställande juli år 2016.

Följ med projektet på Facebook: https://www.facebook.com/overnasskola?fref=ts

Projektfakta: 

Typ: Skolbyggnad
Storlek: ca 3100 kvm
Kommun: Mariehamn