Nybyggnad, affärslokal i Dalkarby

April 2018 påbörjades byggandet av en affärslokal vid Godbyvägen i Dalkarby.