Vi är Ålands Bygg Ab

Besök oss på kontoret!

Östra Esplanadgatan 5
22100 Mariehamn

Växel: +358 18 12700

Mikael Fagerlund, VD
  • +358 18 525 666
Ekonomiansvarig, Disponent
  • +358 18 525 660
Nils-Johan Björklund, Kalkylansvarig
  • +358 18 525 662
Dennis Schåman, Kalkylansvarig
  • +35818525663
Jonas Lindberg, Inköp, kundanpassning, projektledning
  • +358 18 525665
Kristoffer Häggblom, Arbetsledare
Niklas Johansson, Arbetsledare
Ralf Gustafsson, Arbetsledare
Sven Henriksson, Lagerhantering
  • +358 40 596 3333