Ombyggnad vid ÅHS

Renovering och ombyggnad av barn- och ungdomskliniken vid Ålands Centralsjukhus. Projektet påbörjades i september år 2016 och överlämnades i augusti 2017.