Kulturhus i Mariehamn

Alandica Kultur- och Kongress färdigställdes år 2009 och invigningen hölls den 4 april samma år. Under år 2007 var det byggstart.

Alandica inrymmer 750 kvm foajé och foajébalkong (för utställning och mässor etc.), stor sal för totalt 600 personer, auditorium för 200 personer, 2 styrelserum för 12 personer, 2 möteslokaler för 20 personer samt 3 mötesrum för 30 personer. Utöver detta finns utrymmen som backstage lounge, loger, övningsutrymmen, förvaring, verkstad etc. Alandicas utrymmen kan möta alla konferens- och scentekniska krav som ställs på en modern kongress- och konferensanläggning.

Läs mer på www.alandica.ax