En pärla i västra hamnen

Ålands Sjöfartsmuseum färdigställdes och återinvigdes den 26 april år 2012. Ålands Bygg Ab utförde om- samt tillbyggnader på museet. Tillbyggnaden utformades av Johanna Vuorinen och Esa Kangas, som vann i en utlyst arkitettävling. Mer information om Ålands Sjöfartsmuseum på www.sjofartsmuseum.ax.