Flerbostadshus som byggdes i egen regi bestående av 40 lägenheter fördelat över två huskroppar.