Vid Segelmakargatan 9 i Mariehamn har vi inlett byggnationen av ett bostadsprojekt i ett mycket vackert västerläge med utsikt mot Ålands hav och inloppet till Mariehamns Västerhamn.

Projektet omfattar 36 bostadslägenheter fördelade i två huskroppar om fyra våningar vardera, vilka uppförs på källarvåning med bekvämt anslutande, underjordiskt garage samt fyra småhus i två våningar inrymmande två lägenheter i vardera hus.