Seniorboende mitt i stan

År 2012 färdigställdes Bostads Ab Briljanten, omfattande 41 st lägenheter i 2 st huskroppar. Under huskropparna finns 76 st garageplatser, fördelade på 2 st garageplan. Byggnadsprojektet skedde i egen regi av Ålands Bygg Ab.