Vi vill tacka Sture Carlson för det stora förtroendet att få bygga ett flervåningshus vid korsningen Nygatan – Ålandsvägen. Projektet utförs som ett så kallat ”open book” – projekt.

Ålands Bygg deltar i hela processen, från projektledning i projekteringsfasen till byggnation och färdigställande av projektet.