Skyway i västra hamn

År 2013 färdigställde Ålands Bygg Ab 533 meter matargång vid Mariehamns hamn. Projektet omfattade stor mängder stål och glas med tillhörande svets- och monteringsarbeten.